Kependudukan

Rekapitulasi Jumlah Penduduk Kabupaten Kuningan
Per Kecamatan

No
Kecamatan
Laki-laki
Perempuan
Jumlah
n
%
n
%
n
%
1
Kadugede
13.792
2,3
12.867
2,4
26.659
2,4
2
Ciniru
10.532
1,8
9.221
1,7
19.753
1,7
3
Subang
9.105
1,6
8.710
1,6
17.815
1,6
4
Ciwaru
16.772
2,9
14.799
2,7
31.571
2,8
5
Cibingbin
19.846
3,4
18.414
3,4
38.260
3,4
6
Luragung
24.765
4,2
22.646
4,2
47.411
4,2
7
Lebakwangi
22.222
3,8
20.499
3,8
42.721
3,8
8
Garawangi
20.010
3,4
18.239
3,4
38.339
3,4
9
Kuningan
52.683
9,0
49.835
9,2
102.518
9,1
10
Ciawigebang
46.942
8,0
42.147
7,8
89.089
7,9
11
Cidahu
21.586
3,7
19.518
3,6
41.104
3,6
12
Jalaksana
23.894
4,1
22.493
4,2
46.387
4,1
13
Cilimus
25.787
4,4
24.736
4,6
50.523
4,5
14
Mandirancan
12.942
2,2
12.145
2,2
25.087
2,2
15
Selajambe
6.793
1,2
6.687
1,2
13.480
1,2
16
Kramatmulya
22.216
3,8
20.602
3,8
42.818
3,8
17
Darma
27.319
4,7
25.051
4,6
52.370
4,6
18
Cigugur
23.333
4,0
21.240
3,9
44.573
3,9
19
Pasawahan
12.116
2,1
11.250
2,1
23.366
2,1
20
Nusaherang
10.237
1,7
9.636
1,8
19.873
1,8
21
Cipicung
15.736
2,7
14.151
2,6
29.887
2,6
22
Pancalang
13.735
2,3
12.694
2,3
26.429
2,3
23
Japara
10.318
1,8
9.710
1,8
20.028
1,8
24
Cimahi
17.140
2,9
15.665
2,9
32.805
2,9
25
Cilebak
6.371
1,1
5.674
1,0
12.045
1,1
26
Hantara
7.313
1,2
6.804
1,3
14.117
1,3
27
Kalimanggis
13.485
2,3
12.670
2,3
26.155
2,3
28
Cibeureum
10.674
1,8
9.912
1,8
20.586
1,8
29
Karangkancana
11.506
2,0
10.223
1,9
21.729
1,9
30
Maleber
23.007
3,9
21.002
3,9
44.009
3,9
31
Sindangagung
18.416
3,1
16.792
3,1
35.208
3,1
32
Cigandamekar
16.803
2,9
15.705
2,9
32.508
2,9
Total
587.396
100
541.827
100
1.129.233
100

 

Rekapitulasi Jumlah Kepala Keluarga Kabupaten Kuningan
Per Kecamatan

No
Kecamatan
Laki-laki
Perempuan
Jumlah
n
%
n
%
n
%
1
Kadugede
6.555
85,46
1.115
14,54
7.670
100
2
Ciniru
5.371
91,61
492
8,39
5.863
100
3
Subang
4.781
83,53
943
16,47
5.724
100
4
Ciwaru
8.722
89,62
1.010
10,38
9.732
100
5
Cibingbin
10.249
85,48
1.741
14,52
11.990
100
6
Luragung
12.908
86,44
2.025
13,56
14.933
100
7
Lebakwangi
10.341
87,09
1.533
12,91
11.874
100
8
Garawangi
8.938
85,73
1.88
14,27
10.426
100
9
Kuningan
23.860
83,45
4.733
16,55
28.593
100
10
Ciawigebang
20.856
87,61
2.950
12,39
23.806
100
11
Cidahu
9.807
85,94
1.604
14,06
11.411
100
12
Jalaksana
11.407
86,55
1.772
13,45
13.179
100
13
Cilimus
11.585
83,57
2.277
16,43
13.862
100
14
Mandirancan
5.851
84,16
1.101
15,84
6.952
100
15
Selajambe
3.787
84,46
697
15,54
4.484
100
16
Kramatmulya
10.163
86,64
1.567
13,36
11.730
100
17
Darma
12.397
88,20
1.658
11,80
14.055
100
18
Cigugur
11.086
87,94
1.520
12,06
12.606
100
19
Pasawahan
5.801
87,84
803
12,16
6.604
100
20
Nusaherang
4.918
83,75
954
16,25
5.872
100
21
Cipicung
7.079
87,59
1.003
12,41
8.082
100
22
Pancalang
5.928
86,28
943
13,72
6.871
100
23
Japara
4.953
86,70
760
13,30
5.713
100
24
Cimahi
8.714
88,16
1.170
11,84
9.884
100
25
Cilebak
3.541
88,81
446
11,19
3.987
100
26
Hantara
3.725
87,13
550
12,87
4.275
100
27
Kalimanggis
6.463
85,98
1.054
14,02
7.517
100
28
Cibeureum
5.633
88,44
736
11,56
6.369
100
29
Karangkancana
5.951
90,37
634
9,63
6.585
100
30
Maleber
10.097
86,56
1.568
13,44
11.665
100
31
Sindangagung
8.432
86,73
1.290
13,27
9.722
100
32
Cigandamekar
7.468
83,59
1.466
16,41
8.934
100
Total
277.367
86,42
43.603
13,58
320.970
100

 

Laju Pertumbuhan Penduduk Per Kecamatan

No
Kecamatan
Penduduk Thn 2011
Penduduk Thn 2012
Angka Pertumbuhan
Penduduk
n (jiwa)
%
n (jiwa)
%
1
Kadugede
26.494
2,48
26.659
2,36
0.62
2
Ciniru
18.807
1,76
19.753
1,75
4,91
3
Subang
17.041
1,59
17.815
1,58
4,44
4
Ciwaru
29.122
2,73
31.571
2,80
8,07
5
Cibingbin
36.593
3,42
38.260
3,39
4,45
6
Luragung
44.406
4,16
47.411
4,20
6,55
7
Lebakwangi
40.387
3,78
42.721
3,78
5,62
8
Garawangi
36.488
3,41
38.339
3,40
4,95
9
Kuningan
98.163
9,19
102.518
9,08
4,34
10
Ciawigebang
84.599
7,92
89.089
7,89
5,17
11
Cidahu
38.904
3,64
41.104
3,64
5,50
12
Jalaksana
44.284
4,14
46.387
4,11
4,64
13
Cilimus
48.581
4,55
50.523
4,47
3,92
14
Mandirancan
23.695
2,22
25.087
2,22
5,71
15
Selajambe
12.732
1,19
13.480
1,19
5,71
16
Kramatmulya
40.648
3,80
42.818
3,79
5,20
17
Darma
49.402
4,62
52.370
4,64
5,83
18
Cigugur
42.327
3,96
44.573
3,95
5,17
19
Pasawahan
22.036
2,06
23.366
2,07
5,86
20
Nusaherang
18.765
1,76
19.873
1,76
5,74
21
Cipicung
28.456
2,66
29.887
2,65
4,91
22
Pancalang
24.907
2,33
26.429
2,34
5,93
23
Japara
19.114
1,79
20.028
1,77
4,67
24
Cimahi
30.690
2,87
32.805
2,91
6,66
25
Cilebak
10.753
1,01
12.045
1,07
11,35
26
Hantara
13.530
1,27
14.117
1,25
4,25
27
Kalimanggis
24.165
2,26
26.155
2,32
7,91
28
Cibeureum
19.252
1,80
20.586
1,82
6,70
29
Karangkancana
19.480
1,82
21.729
1,92
10,93
30
Maleber
40.646
3,80
44.009
3,90
7,95
31
Sindangagung
33.252
3,11
35.208
3,12
5,72
32
Cigandamekar
30.811
2,88
32.508
2,88
5,36
Total
1.068.530
100,00
1.129.233
100,00
5,52

 

Kepadatan Penduduk Per Kecamatan

No.
Kecamatan
Jumlah Penduduk
(jiwa)
Luas Wilayah
(KM2)
Kepadatan Penduduk
1
Kadugede
26.659
18,22
1.463,17
2
Ciniru
19.753
49,88
396,01
3
Subang
17.815
47,58
374,42
4
Ciwaru
31.571
52,17
605,16
5
Cibingbin
38.260
70,91
539,56
6
Luragung
47.411
47,74
993,11
7
Lebakwangi
42.721
19,81
2.155,54
8
Garawangi
38.339
29,96
1.279,67
9
Kuningan
102.518
30,06
3.410,45
10
Ciawigebang
89.089
60,61
1.469,87
11
Cidahu
41.104
42,22
973,57
12
Jalaksana
46.387
37,09
1.250,66
13
Cilimus
50.523
35,41
1.426,80
14
Mandirancan
25.087
35,03
716,16
15
Selajambe
13.480
36,73
367,00
16
Kramatmulya
42.818
16,99
2.520,19
17
Darma
52.370
51,71
1.012,76
18
Cigugur
44.573
35,37
1.260,19
19
Pasawahan
23.366
49,2
474,92
20
Nusaherang
19.873
18,21
1.091,32
21
Cipicung
29.887
21,37
1.398,55
22
Pancalang
26.429
19,24
1.373,65
23
Japara
20.028
27,19
736,59
24
Cimahi
32.805
38,77
846,14
25
Cilebak
12.045
42,5
283,41
26
Hantara
14.117
35,49
397,77
27
Kalimanggis
26.155
20,9
1.251,44
28
Cibeureum
20.586
47,09
437,16
29
Karangkancana
21.729
65,35
332,50
30
Maleber
44.009
57,48
765,64
31
Sindangagung
35.208
13,12
2.683,54
32
Cigandamekar
32.508
22,31
1.457,10
Total
1.129.223
1.195,71
944,40

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Kuningan