Depan SOSIAL KEMASYARAKATAN Olah Raga Masyarakat

Olah Raga Masyarakat

No
Kecamatan
Olah Raga Masyarakat
Panca
Silat
Senam
Bulu
Tangkis
Sepak
Bola
Basket
Voli
1 Kuningan
V
V
V
V
V
V
2 Cigugur
V
-
V
V
V
V
3 Kramatmulya
V
-
V
V
V
V
4 Kadugede
V
-
V
V
V
V
5 Nusaherang
-
-
V
V
V
V
6 Darma
-
V
V
V
V
V
7 Selajambe
-
-
V
V
V
V
8 Subang
-
-
V
V
V
V
9 Cilebak
-
-
V
V
V
V
10 Ciniru
-
-
V
V
V
V
11 Hantara
-

-

 
V
V
V
V
12 Garawangi
V
V
V
V
V
V
13 Lebakwangi
V
-
V
V
V
V
14 Ciawigebang
V
V
V
V
V
V
15 Cipicung
-
-
V
V
V
V
16 Cidahu
V
V
V
V
V
V
17 Kalimanggis
V
-
V
V
V
V
18 Luragung
V
V
V
V
V
V
19 Cimahi
-
-
V
V
V
V
20 Ciwaru
V
-
V
V
V
V
21 Karangkancana
V
-
V
V
V
V
22 Cibingbin
V
-
V
V
V
V
23 Cibeureum
-
-
V
V
V
V
24 Jalaksana
-
V
V
V
V
V
25 Cilimus
-
V
V
V
V
V
26 Japara
-
-
V
V
V
V
27 Mandirancan
V
V
V
V
V
V
28 Pasawahan
-
-
V
V
V
V
29 Pancalang
-
-
V
V
V
V
30 Maleber
V
-
V
V
V
V
31 Sindang Agung
V
-
V
V
V
V
32 Cigandamekar
-
-
V
V
V
-